Konferenciakötet

A konferencia tanulmánykötetét az alábbi linken érheti el.

FEU Konferencia kötet_2. javított kiadás

Formai követelmények

For english version click here

A formai követelményeknek megfelelő tudományos cikket legkésőbb 2016. január 31-ig kell elküldeni az info@sopianae.com e-mail címre.

A tanulmányokat abban az esetben tudjuk befogadni, ha a jelentkező csatol egy lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő PhD-, vagy DLA-fokozattal rendelkező, általa felkért szakember írt.

További feltétel a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat feltöltése is.

Az elfogadott, lektorált tanulmányokat nyomtatott konferenciakötetben publikáljuk, melyben az ajánlást adó lektorok neveit is feltüntetjük.

Mellékletek:
Formai követlemények – tanulmány
Tanulmány sablon
Lektori vélemény sablon
Szerzői nyilatkozat – egyszerzős
Szerzői nyilatkozat – többszerzős