Egyesületünkről

A Sopianae Egyesület megalapítása óta nyolc év telt el. 2007-ben barátokkal és a minket támogató szülők és tanárok segítségével alakítottuk meg az Egyesületünket. Munkánk kezdetekor ismeretterjesztő előadássorozatokat szerveztünk saját magunk és társaink tudásvágyának kielégítéséért. Az eltelt években tevékenységünk kibővült, tagságunk összetétele is megváltozott. Új kihívások álltak elénk, közelebb jutottunk céljainkhoz. Előadássorozatokat, tanulmányi versenyeket és kulturális rendezvényeket, valamint szakmai konferenciákat és ifjúsági táborokat szervezünk, amiket tematikailag három részre oszthatóak. Nyolc évnyi élménnyel és kemény munkával a hátunk mögött tavaly már képesek voltunk négy különböző projekt párhuzamos lebonyolítására.

Európai Unió

Hazánkban a most felnövő generáció az a korosztály, akik már egész életüket európai uniós állampolgárként élik le. Versenyünkkel a közösségi integrációra és a befogadó társadalomra fókuszálva a 2014/15-ös tanévben is folytattuk a 2008 óta tartó Fiatalok Európában c. programsorozatot. A rendezvénysorozat kiindulópontját hazánk Európai Uniós csatlakozásának tíz éves évfordulója adta, amin megismerkedhettek az Unió 2015.évi prioritásaival. Szervezetünk által szervezett uniós projektek megismertetik a résztvevőkkel az Európai Unió történetét, működését, az „öreg kontinens” történelmében betöltött szerepét. Emellett megismerik a korosztály életét meghatározó lehetőségeket, kihívásokat, legaktuálisabb témákról hallhatnak előadásaink során. Ennek köszönhetően hosszú időtávon szemlélve a projektsorozat eredményeit, elmondhatjuk: teljes jogú uniós polgárként ki tudják majd használni mindazon a lehetőségeket, melyet EU-s tagságunk biztosít polgárainak. Erősödő állampolgári aktivitásuk és javuló érdekképviseleti lehetőségeik hosszú távon pedig garantálja növekvő szerepünket a gazdasági fejlődésben.

A hely, ahol élünk

A helyi értékek és Pécs ezeréves történelmi hagyományainak ápolását kiemelt célunknak tartjuk. Ennek okán került megrendezésre 2011/12 tanévben a „Pécs, A Kultúra Városa – Városismereti Vetélkedő”, melynek folytatásaként elindítottuk a 2012/13 tanévben az „Irány Finnország!, Irány Lahti!”, majd 2014/15 tanévben az „Irány Arad” programsorozatot. A 2014/2015-ös tanévben a programsorozat gerincét adó tanulmányi versennyel kívántuk bemutatni Pécs városának leggyümölcsözőbb külkapcsolata mellett az erdélyi és a partiumi magyarok szokásait, életét, valamint jelenlegi helyzetüket. A kísérőrendezvények nyilvánossága folytán nem csak a versenyző diákok, hanem Pécs teljes lakossága és az idelátogató turisták számára is lehetőséget kívánunk biztosítani a programsorozaton való részvételre.

(Gazdasági) alapok a való élethez

A tanulmányi versennyel célunk a pénzügyi kultúra terjesztése és az élet számos területén hasznosítható gazdasági alaptudás közvetítése középiskolás fiatalok felé. A résztvevők többek között termék és szolgáltatás ismeretet, fogyasztóvédelmi tudást, pénztartással és megtakarításukkal kapcsolatos megfontolásokkal ismerkednek meg.

Közös történelmünk

Hagyományaink és közös történelmünk ápolása fontos pillére Egyesületünknek. Ennek érvényesítése jegyében Egyesületünk Pécs MJ Város polgármesterének felkérésére működteti Pécs Város Első Világháborús Emlékbizottsághoz. Az Első Világháború kitörésének századik évfordulóján Az Első Világháborús Emlékbizottság megrendezte a pécsi és baranyai közösség emlékein alapuló „…ami személyes és ami ránk maradt” című emlékkiállítást. E kiállítással az Emlékbizottság méltóképpen kívánt megemlékezni a háborúban résztvevő mintegy 4 millió magyar honfitársunkról, kiemelt figyelmet fordítson a háború pécsi, baranyai vonatkozásaira. (Különös tekintettel arra, hogy Pécsett állomásoztak a háborúban résztvevő 19-es és 52-es gyalogezredek illetve a 8. huszárezred katonái.)

A jövő

Egyesületünk Pécs város felkérésére az Első Világháborús Emlékbizottság működtető szervezeteként koordinálja és szervezi a 2014-2020 időszakra tervezett pécsi és Baranya megyei megemlékezés-sorozat programjait.

Hagyományos programsorozatainkat folytatva az idei tanévben a II. Fiatalok Európában Konferencia címen kétnapos rendezvényt szervezünk doktorandusz hallgatók és további érdeklődők részére. Egy év múlva pedig ismét elindul a rendezvénysorozat vetélkedője, V. Fiatalok Európában verseny is.

Új elemként szerepet vállalunk a nagy múltú Mogersdorf Internationales Kulturhistorisches Symposion megszervezésében.

Nyolc év után még mindig kitartóan, lelkesen igyekszünk céljainkat megvalósítani. Mindennek köszönhetően közel 6000 főt értünk el tevékenységünkkel, az egyén szükséges társadalmi felelősségvállalásának szellemében, hogy valamennyit visszaadhassunk a magyar társadalomnak. A folyton megújulás és fejlődés nélkül ez nem lett volna lehetséges, ezt pedig az ilyen és ehhez hasonló szervezetfejlesztő tréingek tették lehetővé.