IV. Fiatalok Európában vetélkedő 2014-2015

A Sopianae Egyesület a nemzetközi Europe Direct hálózat Baranya Megyei Európai Információs Pontjának segítségével negyedik alkalommal tanulmányi versenyt hirdetett meg 2014. szeptemberében, Fiatalok Európában elnevezéssel. A verseny célközönségét a Magyarországon Baranya, Tolna és Somogy megye, továbbá Horvátország magyarul beszélő 7–12. osztályos általános-és középiskolások képezték. A verseny elsődleges célja az volt, hogy megismertessük Magyarország Dél-dunántúli régiójában élő tanulókkal, valamint Horvátország magyarul beszélő fiataljaival az Európai Unió történetét, működését, az „öreg kontinens” történelmében betöltött szerepét. Meg akartuk mutatni a jövő nemzedékének az Európai Unió számukra nyújtott lehetőségeket miként tudják a legjobban kihasználni.

A versenyen 3 fős csapatok indulhattak. A megmérettetés 4+1 fordulóból állt összesen. Az első négy forduló során a csapatoknak egy-egy 30 kérdésből álló tesztsort kellett kitölteniük, amit a verseny honlapján tehettek meg. A kérdések megoldásához a Sopianae Egyesület és a Europe Direct Baranya Megyei Európai Információs Pont facebook oldalán a szervezők folyamatosan frissülő információkat helyeztek el, igazodva a fiatalság multimédia-központúságához. Emellett személyes segítséget a szakmai partnerünk könyvtárában és ügyfélszolgálati irodájában is igénybe lehetett venni.

A döntő megmérettetésre 2014 márciusában került sor, ahol a legjobb csapatok mérkőzhettek meg a nyereményekért. A megrendezésre került döntőbe korcsoportonként a legjobb öt csapatot hívtuk meg, akik egy az elődöntőkhöz képest tovább nehezített tesztsort töltöttek ki, majd ezt a projektmunkák követték. A projektmunkákra a versenyzők otthon készülhettek, a fiatal korcsoport képregényben, az idősebbek videóba öntve mutathatták be, milyen lesz az ő Európájuk 2025-ben.

A legjobb három-három csapat a felajánlások és az elnyert forrásoknak köszönhetően értékes ajándékokban részesülhettek, a korosztályok feletti, abszolút győztes csapat pedig egy rendkívül tartalmas, izgalmas Ausztriai utazáson vehetett részt. A résztvevők és a felkészítő oktatók visszajelzései bizakodásra adnak okot, a célközönség elégedett a projekttel.
Az eddigi részeredmények és a szervezők tapasztalatai alapján egybehangzóan állíthatjuk, hogy a program elérte célját, sikerült hozzájárulnunk az európaiság gondolatának és az ehhez tartozó jogok és felelősségek terjesztéséhez.